Hoe belangrijk is ethiek?

Ethiek in het werk

Sinds kort ben ik lid van ‘De Ethische Kring’. Dit is een groep van ervaren, gekwalificeerde coaches, trainers, therapeuten en adviseurs, die gezamenlijk afspraken heeft gemaakt over de uitgangspunten van ethiek. Op basis van deze uitgangspunten zijn een aantal spelregels geformuleerd. Deze afspraken en spelregels zorgen ervoor dat de kwaliteit van de aangesloten leden gewaarborgd blijft.

Definitie van ethiek

 ~ de ethiek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [eˈtik] vakgebied van de filosofie dat zich bezighoudt met wat goed en slecht is.

 Het was de grote filosoof Aristoteles die als eerste de ethiek introduceerde in de westerse wijsbegeerte door zijn beroemde ‘Ethica Nicomachea’. Dit zeer omvangrijke werk van tien delen oefent tot op de dag van vandaag een diepgaande en blijvende invloed uit op de ethische regels die wij hanteren, de zogenaamde ‘deugdenethiek’. Niet alleen binnen de coachingswereld maar ook op diverse andere vakgebieden binnen onze samenleving, waaronder wetgeving en politieke besluitvorming.

De Ethische Kring hanteert de volgende vijf uitgangspunten:

  • Autonomie: ieder mens is in staat het eigen bestaan vorm te geven in relatie tot anderen en zijn omgeving;
  • Heelheid:
ieder mens is in staat om te herstellen en zich te ontwikkelen;
  • Identiteit:
ieder mens is in staat om zichzelf te zijn in wisselende tijden en wisselende omstandigheden;
  • Integratie:
ieder mens is in staat zijn persoonlijke groei vorm te geven in het leven van alledag;
  • Spiritualiteit: ieder mens is in staat zijn eigen betekenis te ervaren en vorm te geven in een groter geheel.

Het toepassen van de ethische regels moet altijd duidelijk aanwezig zijn binnen het coachingstraject. De coach moet zich bewust zijn van zijn/haar positie ten opzichte van de cliënt en, indien van toepassing, van de opdrachtgever. De coach moet zich keer op keer kunnen verantwoorden, kunnen uitleggen, waarom hij/zij op een bepaalde wijze heeft gehandeld.  Als dit voor één van de partijen onduidelijk is, dan kan de Ethische kring bij elkaar komen om de situatie te beoordelen en tot een juiste afweging te komen.

Nu hebben alle coaches hun eigen manier van werken. Ook de achtergronden van waaruit al deze coaches werken, variëren. Al deze verschillen leiden tot grote voordelen. Voor iedereen is een geschikte coach te vinden.
Maar er zijn ook nadelen: hoe vindt u de juiste coach en hoe weet u dat de kwaliteit gewaarborgd is bij iemand die aan de slag gaat met u?

Dit zijn nu juist de redenen dat ik mijzelf bij deze groep heb aangesloten. Ik vind het belangrijk om kritisch naar mijzelf te (blijven / laten) kijken.  Ik vind het belangrijk dat ik kan sparren met collega coaches om mijn eigen vragen en dilemma’s uit te werken. En ja, ik ben ook maar een mens. Ik wil mijn cliënten een mogelijkheid bieden zich ergens te melden als ze een klacht over mij hebben en mijn ervaring is dat de Ethische kring een zuivere, pittige en diepgaande club mensen is waarvoor iedereen gelijk is en dus ook gelijk behandeld zullen worden.

Om binnen de ethiek te blijven: ik denk dat ik er goed aan gedaan heb om lid te worden van ‘De Ethische Kring’, maar mocht u daar anders over denken dan kunnen we daar natuurlijk uitgebreid over filosoferen – Aristoteles zou niets liever willen…

Mieke Steenveld.

===============================================================

Note:

De Ethische Kring bestaat uit ruim 150 coaches, trainers, therapeuten en adviseurs. Zij hebben zich in 5 kringen verenigd en onderschrijven De Ethische Code. Deze code is op 2 oktober 2006 notarieel vastgelegd in de statuten van de vereniging. Wanneer u aanmerkingen op de kwaliteit heeft, is er een plek waar u met uw klachten of vragen terecht kunt.

Voor meer informatie: www.ethischekring.nl

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *